Από το παράθυρο του μπάνιου μου...


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...της Λεσπριτίας

... στη Hammersmith Grove, την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού.
(κανείς με κανένα ενδιαφέρον παράθυρο στον cult ελληνικό φωταγωγο; come on guys and girls!)


0 Responses to “Από το παράθυρο του μπάνιου μου...”

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


About me

Previous posts

Archives

Links


ATOM 0.3