Νυχτερινά


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...


για την κατερίνα


2 Responses to “Νυχτερινά”

  1. Anonymous Katerina 

    Όντως μοιάζουν.Αν δεν είχε τα extra σίδερα θα έλεγα πως μένουμε στην ίδια πολυκατοικία!

  2. Anonymous cheshire cat 

    ναι και ακριβώς από κάτω είναι ο νεροχύτης, κι ακριβώς δίπλα τα ντουλάπια. όπως και στη δικιά σου.
    μπα... θα σε ήξερα αν μέναμε στην ίδια πολυκατοικία.. ;-)

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


About me

Previous posts

Archives

Links


ATOM 0.3