Μέσα από το παράθυρο: Η γάτα...


E-mail this postRemember me (?)All personal information that you provide here will be governed by the Privacy Policy of Blogger.com. More...του Χαμινιού

τεντώνεται...


3 Responses to “Μέσα από το παράθυρο: Η γάτα...”

 1. Anonymous xamini 

  Για την ακρίβεια Ο Γάτος... που προτιμά να τεντώνεται πάνω στα ντουλάπια της κουζίνας ή στο δέντρο της αυλής.

  Η γάτα που τεντώνεται παραπάνω, δική σου;

 2. Anonymous xilaren 

  nooooooooooo :-(

  but i still love her! we are relatives in a way!

 3. Anonymous Ιφιμέδεια 

  Κούκλα κι αυτή!!!!

Leave a Reply

      Convert to boldConvert to italicConvert to link

 


About me

Previous posts

Archives

Links


ATOM 0.3